Dlaczego Boguś musiał umrzeć, reż. Joanna Bukowska

Brak komentarzy

Dlaczego Boguś musiał umrzeć

reżyseria: Joanna Bukowska, 35’ /TVN/

„Jego dusza nie chciała żyć” – to słowa matki Bogusia, 12-latka, który zachorował na nowotwór. Według lekarzy chłopiec miał ogromne szanse na wyleczenie, ale jego rodzice nie zaufali nauce. Boguś trafił w ręce szarlatana „leczącego” raka medycyną alternatywną.

 

Why Boguś Had to Die

directed by: Joanna Bukowska, 35’ /TVN/

“His soul did not want to live” – these are the words of the mother of Boguś, a 12-year-old, who suffered from cancer. According to his doctors, the boy had great chances of surviving but his parents did not trust science. Boguś ended up in the hands of a charlatan “healing” cancer with alternative medicine methods.