Gdzie jest Porozumienie Gdańskie?, reż. Krzysztof Brożek

Brak komentarzy

Gdzie jest Porozumienie Gdańskie?

reżyseria: Krzysztof Brożek (2017), 39’ /Krzysztof Brożek Regioraport, NCK/

Ludzie, którzy 31 sierpnia 1980 roku brali udział w podpisaniu historycznych Porozumień Gdańskich po latach ponownie wchodzą do Sali BHP Stoczni Gdańskiej. Po wyjściu opowiadają swoją wersję okoliczności powstania, podpisania i zaginięcia oryginalnych egzemplarzy Porozumień.

 

Where is the Gdańsk Agreement?

directed by: Krzysztof Brożek (2017), 39’ /Krzysztof Brożek Regioraport, NCK/

People who on August 31, 1980 took part in the signing of the historic Gdańsk Agreement, after many years once again enter the OHS room of the Gdańsk Shipyard. When they go out, they present their version of the circumstances surrounding the development, signing and loss of the original Agreement.

 

Krzysztof_Brozek

Krzysztof Brożek