Zawsze gotowy do podróż, reż. Anna Wiśniewska

Brak komentarzy

Zawsze gotowy do podróży

reżyseria: Anna Wiśniewska (2017), 53’ /Stowarzyszenie Kamera/

Zawodowe podróże kompozytora Piotra Klimka wzbogacone przez narracje z offu tworzą refleksyjny, a przy okazji ironiczny komentarz bohatera na temat muzyki, sztuki w ogóle i codziennego życia artysty.

 

Always Ready to Travel

directed by: Anna Wiśniewska (2017), 53’ /Stowarzyszenie Kamera/

Professional tours of a composer, Piotr Klimek, enriched with off-narration form a reflective and at the same time ironic commentary of the main character relating to music, art in general as well as daily life of an artist.

 

anna wisniewska

Anna Wiśniewska