Zwierze na papierze, reż. Grzegorz Linkowski

Brak komentarzy

Zwierze na papierze

reżyseria: Grzegorz Linkowski (2017), 36’ /Selected Pictures/

Historia odchodzącego Andrzeja Kota – artysty pełnego pokory i pogodzonego z życiem, a zarazem zepchniętego przez to życie na margines. Towarzyszą mu animowane postaci jego graficznych bohaterów: kot, diabeł, koziołek, ptaki.

 

An Animal on Paper

directed by: Grzegorz Linkowski (2017), 36’ /Selected Pictures/

A history of Andrzej Kot – a humble artist at peace with his life and at the same time pushed by it on the margin. He is accompanied by animated figures of his graphic characters: a cat, devil, goat, birds.

 

GL zdjęcie

Grzegorz Linkowski