16 mm

Brak komentarzy

Zanim telewizja stała się głównym kanałem dystrybucji filmów dokumentalnych, przez lata kino faktów prezentowane było w Polsce na projektorach wąskotaśmowych w szkołach, świetlicach oraz domach kultury. Dzięki takiemu alternatywnemu systemowi rozpowszechniania, filmy dokumentalne mogły dotrzećdo szerokich rzesz odbiorców. Postanowiliśmy wydobyć z archiwum Muzeum Kinematografii kilka kopii 16 mm i zaprezentować je tak, jak robiono to kiedyś, a więc z ustawionymi na końcu sali kinowej projektorami. Charakterystyczny terkot aparatury z pewnością nada naszej projekcji wyjątkowy klimat.

 

Before television became the main distribution channel of documentary films, factual cinema had for many years been presented in Poland with the use of narrow-film projectors at schools, day-care centres and cultural centres. Thanks to this alternative promotion system, documentaries could reach wide audiences. We decided to use several copies of 16 mm films from the Film Museum archive and to show them like they used to be showed, that is with projectors installed at the rear of cinema room. Specific sound of apparatus will surely give our screening a unique atmosphere.

 
Lista prezentowanych filmów / Films planned for screening:

 
Energia/Energy
reż./dir. Władysław Ślesicki (1967), 17’ /WFD/

Fragment życiorysu/Biography Fragment
reż./dir. Ryszard Wróblewski (1970), 15’ /WFD/

Białe tango/White Tango
reż./dir. Paweł Kędzierski (1977), 14’ /WFD/

Gwiazda pomyślności/Lucky Star
reż./dir. Tadeusz Pałka, Grażyna Smuszowicz (1978), 10’ /WFD/

Droga do szkoły/Road to School
reż./dir. Grzegorz Skurski (1985), 10’ /WFD/

25 listopada, 15:15 / 25 November, 3:15 PM