Martwe uszy, reż. Linas Mikuta

Brak komentarzy

Martwe uszy / Šaltos ausys
reżyseria: Linas Mikuta (2016), 42’ /Litwa/
Filmowa medytacja na temat ojcowsko – synowskiej relacji starego wdowca i niepełnosprawnego syna. Na Krakowskim Festiwalu Filmowym dokument nagrodzono za zdjęcia. Doceniono fakt uchwycenia delikatnej równowagi pomiędzy ojcem, synem a naturą oraz inteligentne i delikatne odkrywanie równoległego świata.

Dead Ears
directed by: Linas Mikuta (2016), 42’ /Lithuania/
A film meditation on the father-son relation between an old widower and his disabled son. The film was awarded for photography at the Krakow Film Festival. The reflection of subtle balance between the father, son and nature was appreciated as well as intelligent and delicate discovery of parallel world.