Na obcej ulicy, reż.Tomasz Patora

Brak komentarzy

Na obcej ulicy
reżyseria  Tomasz Patora (2017), 18’ /TVN/
„Polska to dziadostwo. Nie wracamy!” Tak twierdzą polscy bezdomni z Berlina.

In the Strange Street
directed by: Tomasz Patora (2017), 18’ /TVN/
”Poland is crap. We’re not going back!” This claim comes from homeless Poles
living in Berlin.