Nie sądzić, reż. Pawlina Carlucci Sforza, Magdalena Lubańska

Brak komentarzy

Nie sądzić
reżyseria Pawlina Carlucci Sforza, Magdalena Lubańska (2017), 35’ /NCN/
Piotr i Henryk w Misterium Męki Pańskiej zagrają Judasza i Jezusa. Religijne wydarzenie staje się tłem do refleksji do tragicznych wydarzeń z historii ich rodzinnego Przeworska.

Not to Judge
directed by: Pawlina Carlucci Sforza, Magdalena Lubańska (2017),  35’ /NCN/
Piotr and Henryk play Judas and Jesus during the Great Mystery of the Passion Week. The religious event becomes the setting for tragic events in the history of their home town, Przeworsk.