Ostatni w Aleppo, reż. Firas Fayyad

Brak komentarzy

Ostatni w Aleppo
reżyseria: Firas Fayyad (2016), 101’ /Dania/Syria/
Khalid, Subhi, Mahmoud i inni wolontariusze Białych Hełmów jako pierwsi wkraczają do zniszczonych wojną budynków i przeczesują ruiny w poszukiwaniu martwych ciał lub jakichkolwiek oznak życia. Decyzję o pozostaniu w Aleppo podjęli sami. Pomogli tysiącom ludzi, ale codziennie zderzają się z dylematem, czy ryzykować dalej własnym życiem.

Last Men in Alepp0
directed by: Firas Fayyad (2016), 101’ /Denmark/Syria/
Khalid, Subhi, Mahmoud and other volunteers of the White Helmets are the first ones to enter war-wrecked buildings. They search the ruins for corpses or any signs of life. It was their own decision to stay in Aleppo. They have helped thousands of people but every day they face the same dilemma whether to continue putting their own lives at risk.