Safari, reż. Urlich Siedl

Brak komentarzy

Safari
reżyseria: Urlich Siedl (2016), 91’ /Austria/
Siedl wraca do Afryki, by pokazać austriackich myśliwych strzelających do zwierząt w rezerwacie. Reżyser zdziera maskę z „cywilizowanych” Europejczyków, ukazując ledwie skrywany rasizm, obojętność na biedę i fascynację przemocą.

Safari
directed by: Urlich Siedl (2016), 91’ /Austria/
Siedl returns to Africa to show us Austrian hunters enjoying the pleasures of hunting animals in wildlife reserve. The director removes the mask of “civilised” Europeans, showing barely disguised racism, indifference to poverty and fascination with violence.