Usłyszcie mój krzyk, reż. Maciej Drygas

Brak komentarzy

Usłyszcie mój krzyk
reżyseria: Maciej Drygas (1991), 46’ /Polska/
8 września 1968 roku podczas dożynek na Stadionie X-lecia na znak protestu „przeciw tyranii kłamstwa, ogarniającego świat”, podpalił się 60-letni mężczyzna. „Ja, Ryszard Siwiec, zdrów na ciele i umyśle, po długiej walce i rozwadze,postanowiłem zaprotestować przeciw totalnej tyranii zła, nienawiści i kłamstwa opanowującego świat”, tak zaczął swój testament.

Hear Me Cry
directed by: Maciej Drygas (1991), 46’ /Poland/
On September 8, 1968, during a harvest festival at the 10th-Anniversary Stadium, a 60-year-old man set himself on fire to protest against “a tyranny of lies that is taking over the world.” “I, Ryszard Siwiec, of healthy body
and mind, have decided, after a long struggle and consideration, to protest against the total tyranny of evil, hatred and lies that is taking over the world” – this was how he started his last will.