10 lat Łódzkiego Funduszu Filmowego

Brak komentarzy

Łódzki Fundusz Filmowy – pierwsze tego rodzaju przedsięwzięcie w Polsce – obchodzi właśnie 10-lecie swojego istnienia. Od 2007 roku w jego ramach dofinansowano 69 produkcji fabularnych, dokumentalnych i animowanych, na łączną kwotę ponad ośmiu milionów złotych. Wśród dokumentów, którym ŁFF udzielił wsparcia, znalazły się m.in. nagradzane na Festiwalu: Koniec świata Moniki Pawluczuk, Wariacja na wiolonczelę solo Aleksandry Rek, Nekropolis. Łódzkie trójprzymierze cieni Andrzeja Czuldy, a także C.K.O.D 2 – Plan ewakuacji Piotra Szczepańskiego czy Kern Grzegorza Królikiewicza.
Na spotkaniu pokażemy fragmenty powstającego przy wsparciu ŁFF filmu Sztuka zrozumienia Mateja Bobrika /prod. Koi Studio/ oraz porozmawiamy z twócami i producentami.

24 listopada, 17:00

 

The Łódź Film Fund – the first project of this type in Poland – is currently celebrating its 10th anniversary. Since 2007, it has co-financed 69 films: documentaries and animations. The total amount of provided subsidiaries exceeds eight million zloty. The documentaries co-financed by the ŁFF include among others the following films awarded at Festival: End of the World by Monika Pawluczuk, Right Side of Cello by Aleksandra Rek, Nekropolis. Łódź Triple Alliance of Shadows by Andrzej Czulda, C.K.O.D 2 – Escape Plan by Piotr Szczepański or Kern by Grzegorz Królikiewicz.

During the meeting we will present fragments of the following film produced with the ŁFF support: Art of Understanding by Matej Bobrik /prod. Koi Studio/. We will also talk to the authors and producers.

24 November, 5:00 PM

 

ec1lodzLFC_logotyp10 LAT ŁÓDZKIEGO FUNDUSZU FILMOWEGO-01