Jurorzy konkursu reportaży telewizyjnych

Brak komentarzy

Profesor Andrzej Fidyk

Reżyser filmów dokumentalnych. Wieloletni szef Redakcji Filmów Dokumentalnych Programu 1 TVP. Twórca programu Czas na dokument, trzykrotnie nagrodzonego Wiktorem (1998, 2002, 2010) oraz programów Miej oczy szeroko otwarte i Czas na kontrowersyjny dokument. Wykładowca na Wydziale Radia i Telewizji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Laureat festiwali filmowych, członek Europejskiej Akademii Filmowej.

Director of documentary films. Many years’ Head of Polish Television’s Documentary Film Editorial Office. Creator of the following programs: Time for a document, (awarded with Wiktor in 1998, 2002 and 2010), Eyes wide open and Time for a controversial document. Lecturer at the Department of Radio and Television University of Silesia and the Krakow Academy
of Andrzej Frycz Modrzewski. Laureate of film festivals, member of the European Film Academy.


Marek Miller

Reporter, socjolog. Twórca i animator Laboratorium Reportażu. Pomysłodawca i pierwszy dyrektor Festiwalu Mediów Człowiek w Zagrożeniu. Wykładowca w Instytucie Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego, członek Rady Programowej Telewizji Polsat. Autor i współautor wielu książek, m.in. Filmówki. Powieści o łódzkiej szkole filmowej.

Reporter, sociologist. Creator and animator of the Reportage Laboratory. The originator and first director of the Media Festival Man in Danger. Lecturer in the Institute of Journalism at the University of Warsaw, member of the Program Council of Polsat Television. Author and co-author of many books, including Novels about the Lodz Film School.


Barbara Pawłowska

Dziennikarka, reporterka, dokumentalistka. Prorektorka oraz Wykładowczyni Warszawskiej Szkoły Filmowej (warsztat filmu dokumentalnego), prowadzi też zajęcia na Uniwersytecie SWPS. Przez ponad 30 lat związana z Telewizją Polską, realizowała reportaże i dokumenty, a także przez ponad 10 lat, jako Kierownik Redakcji Filmu Dokumentalnego Programu 1 TVP zamawiała i koprodukowała filmy dokumentalne, które zdobyły wiele znaczących nagród na festiwalach w Polsce i na świecie.

Journalist, reporter, documentary filmmaker. Vice-rector and lecturer of Documentary Filmmaking Workshop at the Warsaw Film School and the University of Social Sciences and Humanities. For over 30 years associated with Polish Television, for over 10 years as the Head of Documentary Film Editorial Office has ordered and co-produced documentary films, which have won many significant awards at festivals in Poland and worldwide.