Konkurs reportażu radiowego

Brak komentarzy

Dzięki współpracy z Radiem Łódź ponownie w programie festiwalu znalazł się Konkurs Reportażu Radiowego. Twórcy reportaży z całej Polski rywalizują o Nagrodę Prezesa Radia Łódź w wysokości 5 tysięcy złotych.

Podczas festiwalu zaprezentowanych zostanie osiem audycji podejmujących tematykę problemów i zagrożeń stojących przed współczesnym człowiekiem. W konkursie biorą udział reportaże nie przekraczające 30 minut, zrealizowane po 1 stycznia 2018 roku.

The Radio Reportage Contest was once again included in the festival programme thanks to the cooperation with Lodz Radio. Authors of reportages from all over Poland will compete for the 5000 zloty Award of the President of Lodz Radio. During the festiwal eight radio broadcasts raising the issues of problems and threats facing modern will be presented. Reportages eligible for the contest must be created after the 1st of January 2018 and not exceed 30 minutes.

Środa, czwartek, piątek 20, 21, 22 listopada, 18:00 /FS/
Wednesday, Thursday, Friday 20, 21, 22 November, 06:00 PM /FS/

 


 

Jurorzy konkursu reportażu radiowego 

Dariusz Szewczyk

Prezes Radia Łódź. President of Lodz Radio.

Joanna Sikorzanka

Wieloletnia dziennikarka radiowa i reportażystka, nominowana do Prix Europa w 2001 roku, laureatka nagrody Grand PiK 2009. Longstanding radio journalist and reporter nominated for Prix in 2001, the laureate of PiK 2009.

Andrzej Papajak

Realizator radiowy, współtwórca reportaży i słuchowisk, od 40 lat praktykuje nieśpieszne myślenie dźwiękiem. Radio producer, co-author of reportages and radio dramas, from 40 years he practices ‘thinking in sound’.

Agnieszka Pacho

Dziennikarka tygodnika „Angora”, redaktor naczelna „Angorki”, jurorka konkursu im. Jacka Stwory, nagrodzona Melchiorem za promowanie reportażu radiowego. The journalist of weekly „Angora”, editor-in-chief of „Angorka”, juror of Jacek Stwora Contest, awarded the Radio Melchior award for promoting radio reportage.

Tomasz Grzywaczewski
Reporter, pisarz i podróżnik, specjalizujący się w tematyce państw nieuznawanych. Reporter, writer, and traveler, specialized in states with limited recognition.

 


 

Usłyszeć człowieka – panel dyskusyjny / To Hear the Man – discussion panel

Wspólnie z wybitnymi polskimi reportażystami zastanowimy się, jak w reportażu radiowym opowiadać o człowieku, który musi zmagać się z zagrożeniami współczesnego świata. Do rozmowy zaprosiliśmy przedstawicieli trzech prężnie rozwijających się ośrodków reportażowych.

Together with prominent Polish reporters, we will think about how to talk about the man facing modern threats in radio reportage. We invited the representatives of three radio stations to the discussion.

 

Agnieszka Czyżewska-Jacquemet z Polskiego Radia Lublin. Laureatka takich nagród jak Grand Press 2015,
Prix Bohemia 2017 oraz Prix Europa 2019. / from Polish Radio Lublin. The laureate of Grand Press award 2015, Prix Bohemia 2017 and Prix Europa 2019.

Michał Słobodzian z Polskiego Radia Pomorza i Kujaw w Bydgoszczy. Autor kilkuset reportaży społecznych, historycznych i śledczych. Dwukrotny zwycięzca Ogólnopolskiego Konkursu Artystycznych Form Radiowych Grand PiK, zdobywca specjalnego wyróżnienia na Prix Europa 2019. / from Polish Radio of Pomerania and Kuyavia in Bydgoszcz. Author of several hundred social, historical and investigative reportages. Two-time winner of the Grand Pik contest and the winner of honorable mention at Prix Europa 2019.

Olga Mickiewicz-Adamowicz ze Studia Reportażu i Dokumentu Polskiego Radia. Laureatka Ake Blomstrom Award i Srebrnego Melchiora. W latach 2017–2019 była polskim reprezentantem w Komisji Dokumentalistów Europejskiej Unii Nadawców. / from Polish Radio Documentary and Reportage Studio. Laureate of Ake Blomstrom Award and Silver Radio Melchior award. During 2017-2019 she was a Polish representative in the Documentary Commission of European Broadcasting Union.


 

Docent – reportaż radiowy o Marku Edelmanie

W Roku Marka Edelmana w Łodzi, w 10 lat po śmierci tego wybitnego działacza, społecznika i lekarza, zachęcamy do refleksji nad spuścizną tytułowego Docenta. Dlaczego słowa Marka Edelmana tak mocno zapadają w pamięć? Dlaczego wydają się celnym komentarzem do wielu momentów XX i XXI wieku? Reportaż Kamili Litman Docent powstał w ramach stypendium artystycznego
prezydenta miasta Łodzi.

Associate Professor – radio reportage about Marek Edelman 10 years after the death of Marek Edelman, prominent social activist, and doctor, we encourage you to reflect on the legacy of the eponymous Associate Professor. Why is the word of Marek Edelman still present in our lives? Why does it seem to be a pertinent comment to events
of the 20th and 21st centuries?

Sobota 23 listopada, 15:00 /FS/
Saturday 23 November, 03:00 PM /FS/