Kontakt

kontakt@festiwalmediow.pl

tel. 42 674 09 57 – sekretariat Muzeum Kinematografii w Łodzi

 

Adres do korespondencji:

Muzeum Kinematografii w Łodzi

Pl. Zwycięstwa 1

90-312 Łódź