Nie tak sobie wyobrażałam starość, reż. Daniel Liszkiewicz

Brak komentarzy

Nie tak sobie wyobrażałam starość

reżyseria: Daniel Liszkiewicz (2016), 29’ /Monika Szymborska/

71-letnia mieszkanka Sosnowca od lat żyła w warunkach urągających ludzkiej godności. O sytuacji pani Urszuli wiedzieli: rodzina, ośrodek pomocy społecznej, policja, a mimo to pozostawali obojętni wobec tej sytuacji.

 

This Is Not How I Imagined Being Old

directed by: Daniel Liszkiewicz (2016), 29’ /Monika Szymborska/

A 71-year-old citizen of Sosnowiec has for many years lived in degrading conditions. Her situation was well known to her family, social support centre, police, but they all remained indifferent in its face.

autor - 10683742_728631513883034_7084632127365045572_o