Mój wróg moja miłość, reż. Krzysztof Lang

Brak komentarzy

Mój wróg moja miłość

reżyseria: Krzysztof Lang, 45’ /TFT Studio, TVP/

„Mój stosunek do naszych największych wrogów nie był bynajmniej nigdy wrogi. Odwrotnie, miałam do nich zawsze słabość, szczególnie jednak po wybuchu wojny” pisała nastoletnia Hanna Zach, której pamiętnik został niedawno odnaleziony w antykwariacie. Na jego podstawie w Teatrze Polonia powstał spektakl „Porozmawiajmy po niemiecku”, którego fragmenty wykorzystano w filmie.

 

My Enemy, My Love

directed by: Krzysztof Lang, 45’ /TFT Studio, TVP/

“My attitude towards our greatest enemies has never been hostile. On the contrary, I have always had a soft spot for them, in particular after the outbreak of the war”, wrote a teenage Helena Zach whose diary has been recently discovered in the antiquarian bookshop. Based on it, the Polonia Theatre created a performance titled “Let’s Talk German” the fragments of which have been used in the film.

 

Re¿yser Krzysztof Lang

Krzysztof Lang