Niebieski film, reż. Joanna Kondrat, Dariusz Łukawski

Brak komentarzy

 Niebieski film

reżyseria: Joanna Kondrat, Dariusz Łukawski (2017), 23’ /Joanna Kondrat, Dariusz Łukawski/

Film o ofiarach przemocy. Ale wyłącznie z udziałem skazanych za przemoc. Poza sprawcami spowiadającymi się reporterce i szukającymi usprawiedliwienia, można dowiedzieć się co mają do powiedzenia: Renata Durda, kierowniczka Niebieskiej Linii i psychiatra Bogdan de Barbaro.

 

Blue Film

directed by: Joanna Kondrat, Dariusz Łukawski (2017), 23’ /Joanna Kondrat, Dariusz Łukawski/

A film about the victims of violence. But only with participation of the ones who have been sentenced for violent behaviour. Apart from the culprits confessing to the report author and looking for excuse for their deeds, we can listen to: Renata Durda, the director of the blue line [emergency phone line], and Bogdan de Barbaro, a psychiatrist.

Jo i cien fotos

Joanna Kondrat