Austerlitz, reż. Sergiej Łoźnica

Brak komentarzy

Austerlitz
reżyseria: Sergiej Łoźnica (2016), 94’ /Niemcy/
Ukraiński dokumentalista przygląda się ludziom zwiedzającym obozy koncentracyjne w Dachau i Sachsenhausen, zbudowane przez nazistów w latach 30. XX wieku. Statyczne kadry pokazujące tłumy turystów pozwalają
widzom na własną odpowiedź na pytanie, czy stajemy się obojętni na miliony ofiar z przeszłości.

Austerlitz
directed by: Sergiej Łoźnica (2016), 94’ /Germany/
An Ukrainian documentary author observes people visiting concentration camps in Dachau and Sachsenhausen, which were built by the Nazists in the 1930s. Static frames show the crowds of tourists, enabling people to find their own answer to the question if we remain indifferent to millions of victims from the past.

 

POLECA:

Logo_kolor_poziom-1