Ikony zza krat, reż. Alicja Grzechowiak

Brak komentarzy

Ikony zza krat
reżyseria: Alicja Grzechowiak (2017), 20’ /TVP 3 Białystok/
W białostockim areszcie osadzeni tworzą ikony. Pomysłodawcą nietypowej resocjalizacji jest prawosławny kapelan. Najpiękniejsze tworzy skazany na dożywocie Krzysztof.

Icons Behind the Bars
director: Alicja Grzechowiak (2017), 20’ /TVP 3 Białystok/

People in the Białystok prison prepare icons. The idea for this unusual rehabilitation method came from an Orthodox chaplain. The most beautiful faces are created by Krzysztof who has been sentenced for life.