Jury: Tomasz Majewski

Brak komentarzy

Jurorem w sekcji filmów dokumentalnych tegorocznego Festiwalu jest Tomasz Majewski – doktor habilitowany, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego – kulturoznawca i filmoznawca.

Tomasz Majewski jest obecnie związany z Katedrą Antropologii Literatury i Badań Kulturowych UJ. Inicjator i współtwórca wystawy „Zmiennnokształtność. Eisenstein jako Metoda” w Muzeum Sztuki w Łodzi. Jest prezesem Polskiego Towarzystwa Kulturoznawczego, członkiem Komitetu Nauk o Kulturze PAN i przewodniczącym Rady Programowej NCKF w Łodzi.