Elementarz Wytwórni Filmów Oświatowych

Brak komentarzy

24 listopada o godz. 15 zapraszamy do Muzeum Kinematografii na spotkanie z autorami książki „Elementarz Wytwórni Filmów Oświatowych”. Promocji towarzyszyć będzie projekcja wybranych produkcji WFO.

„Elementarz Wytwórni Filmów Oświatowych” Michała Dondzika, Krzysztofa Jajko i Emila Sowińskiego Idea książki Elementarz Wytwórni Filmów Oświatowych wyrasta z podzielanego przez jej autorów przekonania, iż poznawcze odkrycie w dziedzinie filmoznawstwa niekoniecznie musi być tożsame z opisywaniem fenomenu zupełnie nieznanego. Kluczowe znaczenie dla wytworzenia nowej, a zarazem wartościowej wiedzy ma raczej zastosowanie kompleksowej procedury badawczej, a także sięgnięcie po pomijane wcześniej materiały źródłowe oraz zasoby filmowych archiwów.

Mówiąc krótko, zdecydowaliśmy się na napisanie tej książki, ponieważ we wcześniejszych publikacjach na temat WFO brakowało nam pewnych nazwisk, tytułów filmów, a przede wszystkim całościowego spojrzenia
na działalność i dorobek tej jakże ważnej dla polskiej kultury filmowej
instytucji.

(fragment wstępu)

Podczas spotkania obejrzymy następujące filmy z WFO wybrane przez autorów książki:

Było nie było, reż. Wojciech Fiwek, Leszek Skrzydło (1962)
Metamorfoza, reż. Roman Woźniakowski (1966)
Zwiernik, reż. Witold Żukowski (1966)
W niedzielę, reż. Antoni Krauze (1967)
Dyrygenci, reż. Edward Etler (1968)
Podróż, reż. Ryszard Lenczewski (1978)
Samobójcy, reż. Bohdan Mościcki (1981)
Ładny dzień, reż. Jan Jakub Kolski (1988)

 

/Fot. Wytwórnia Filmów Oświatowych/