Konkurs filmów dokumentalnych

Brak komentarzy

Amnezja / Amnesia
reżyseria / directed by Maciej Kuciel / 2019 / 40’ / Superwizjer TVN

Historia Polski ostatnich 30 lat widziana oczami Muńka, Liroya i Kazika. Muzyczna podróż pokazująca przemiany od Okrągłego Stołu do czasów współczesnych, w której ważne wydarzenia historyczne przeplatają się z losami bohaterów filmu.

History of Poland seen through the eyes of famous Polish musicians – Muniek, Liroy and Kazik. The music journey shows the political transformation from Round Table talks until contemporary times where historical events merge with personal life stories.

Środa 20 listopada, 21:00 + spotkanie z Maciejem Kucielem /Muzeum Kinematografii/,
Wednesday 20 November, 09:00 PM + Q&A /Muzeum Kinematografii/
Czwartek 21 listopada, 11:30 /Fabryka Sztuki/,
Thursday 21 November, 11:30 AM /Fabryka Sztuki/


Casting / Casting
reżyseria / directed by Klaudia Kęska / 2018 / 19’ / Uniwersytet Śląski w Katowicach

Michał Chmielewski, student reżyserii, ma zrealizować ostatnią scenę z filmu Ojciec chrzestny. Do udziału w projekcie nie zaprasza profesjonalnych aktorów, lecz ogłasza casting w domu dziecka w Katowicach.

Michal Chmielewski, the student of direction studies, has to shoot the last scene from The Godfather. Instead of inviting professional actors to the project, he organizes a casting in an orphanage in Katowice.

Wtorek 19 listopada, 21:00 /Muzeum Kinematografii/,
Tuesday 19 November, 9:00 PM /Muzeum Kinematografii/
Środa 20 listopada, 09:00 + spotkanie z Klaudią Kęską /Fabryka Sztuki/,
Wednesday 20 November, 9:00 AM + Q&A /Fabryka Sztuki/


Cienie imperium / Shadows of the Empire
reżyseria / directed by Karol Starnawski / 2019 / 76’ / Studio Filmowe KADR

Pomimo że ZSRR zniknął z map 30 lat temu, Aleksiej z Górnego Karabachu, Timur z Ukrainy oraz Aleksander z Gruzji wciąż żyją w niepewności, każdego dnia stawiając czoła tytułowym „cieniom imperium”. Opowieści bohaterów pokazują skomplikowaną historię państw postsowieckich oraz ich mieszkańców.

Even though USSR disappeared from the maps 30 years ago, Aleksiej from the Republic of Artsakh, Timur from Ukraine and Alexander from Georgia still live in uncertainty, facing the eponymous ‘shadows of the empire’. The protagonists’ stories show a complicated history of post-soviet countries and their inhabitants.

Środa 20 listopada, 11:00 + spotkanie z Karolem Starnawskim /Fabryka Sztuki/,
Wednesday 20 November, 11:00 AM + Q&A /Fabryka Sztuki/
Czwartek 21 listopada, 20:15 /Muzeum Kinematografii/,
Thursday 21 November, 08:15 PM /Muzeum Kinematografii/


Diagnosis / Diagnosis
reżyseria / directed by Ewa Podgórska / 2018 / 77’ / Entertain Pictures

Gdyby miasto było kolorem, to jakim? Gdyby było zwierzęciem, to którym? Z czasem odpowiedzi na niewinne pytania ewoluują w wędrówkę w głąb uczuć i emocji bohaterów. Historia jednego człowieka staje się początkiem opowieści innego.

If the city was a colour, what would it be? If it was an animal, which one would it be? Answers to innocent questions evolve into a journey inside the protagonists’ feelings and emotions. The story of one human being is the beginning of a story of another.

Wtorek 19 listopada, 10:15 /Muzeum Kinematografii/,
Tuesday 19 November, 10:15 AM /Muzeum Kinematografii/
Czwartek 21 listopada, 18:45 + spotkanie z Ewą Podgórską i Małgorzatą Wabińską, producentem /Fabryka Sztuki/,
Thursday 21 November, 06:45 PM + Q&A /Fabryka Sztuki/


Graniczne cięcie / Border Cut
reżyseria / directed by Igor Chojna / 2018 / 71’ / Lava Films

W Osinowie Dolnym, wiosce na granicy polsko-niemieckiej, znajdują się 43 salony fryzjerskie. W jednym z nich doświadczona przez życie Halina zatrudnia beztroską asystentkę Andżelę, której niczym matka próbuje przekazać lekcje życia.

There are 43 hairdressing salons in Osinow Dolny, a small village on the Polish-German border. In one of them, life-experienced Halina hires a young, carefree assistant Andżela, upon whom she tries to impart, in a motherly fashion, all of life’s lessons.

Czwartek 21 listopada, 09:00 /Muzeum Kinematografii/,
Thursday 21 November, 09:00 AM /Muzeum Kinematografii/
Piątek 22 listopada, 18:15 + spotkanie z Igorem Chojną /Fabryka Sztuki/,
Friday 22 November, 06:15 PM + Q&A /Fabryka Sztuki/


In Touch / In Touch
reżyseria / directed by Paweł Ziemilski / 2018 / 61’ / NUR

Ze wsi Stare Juchy na Mazurach wyemigrowało do Islandii ponad 400 mieszkańców. To ponad połowa całej społeczności. Duża odległość między członkami rozbitych rodzin nie pozwala im na bezpośredni kontakt. Alternatywą są spotkania w świecie wirtualnym.

Two-thirds of the whole community of Stare Juchy, a village located in north-east Poland, emigrated to Iceland. The long distance between members of broken families does not allow them for direct contact. Meetings in virtual reality are their only alternative.

Czwartek 21 listopada, 10:30 /Muzeum Kinematografii/,
Thursday 21 November, 10:30 AM /Muzeum Kinematografii/
Piątek 22 listopada, 16:30 + spotkanie z Pawłem Ziemilskim /Fabryka Sztuki/,
Friday 22 November, 04:30 PM + Q&A /Fabryka Sztuki/

 


Jazda obowiązkowa / Compulsory Figures
reżyseria / directed by Ewa Kochańska / 2018 / 72’ / SQUARE film studio

Ukraińska rodzina zaczyna życie w Warszawie. Bez pracy, bez bliskich, bez dobrej znajomości języka. 10-letnia Julia walczy o udział w Mistrzostwach Polski w Łyżwiarstwie. Czy dziewczynka sobie poradzi, niosąc na barkach ciężar oczekiwań rodziny?

Ukrainian family starts their life in Warsaw. No jobs, no close relatives, no knowledge of the language. 10-year-old Julia fights for the opportunity to take part in the Polish Figure Skating Championships. Will she succeed while carrying the weight of her family’s expectations?

Czwartek 21 listopada, 16:00 /Muzeum Kinematografii/,
Thursday 21 November, 04:00 PM /Muzeum Kinematografii/
Piątek 22 listopada, 09:00 + spotkanie z Ewą Kochańską /Fabryka Sztuki/,
Friday 22 November, 09:00 AM + Q&A /Fabryka Sztuki/


Jeszcze lecimy… / Still Flying…
reżyseria / directed by Mirosław Dembiński / 2018 / 34’ / Studio Filmowe Everest
Janusz Orłowski „Praszczur” jest wyjątkowy – zaczął latać na paralotni po siedemdziesiątce, a mając 91 lat wzbił się na wysokość 326 metrów nad ziemią, czym wpisał się do Księgi Rekordów Guinnessa.

Janusz Orlowski ”Praszczur” is special – he started to fly a paraglider in his 70s and at the age of 91 he reached the height of 326 meters above the earth which got him into the Guinness Book of World Records.

Środa 20 listopada, 13:00 + spotkanie z Mirosławem Dembińskim /Fabryka Sztuki/,
Wednesday 20 November, 01:00 PM + Q&A /Fabryka Sztuki/
Piątek 22 listopada, 14:00 /Muzeum Kinematografii/,
Friday 22 November, 02:00 PM /Muzeum Kinematografii/

 


Mała zagłada / A Minor Genocide
reżyseria / directed by Natalia Koryncka-Gruz / 2018 / 72’ / Eureka Studio

Matka, córka i wnuczka opowiadają tragiczną historię wsi Sochy, gdzie w 1943 roku naziści wymordowali prawie wszystkich mieszkańców. Ta historia, która na różne sposoby ukształtowała ich życie, jest punktem wyjścia dla opowieści o dziedzicznym lęku i traumie przenoszonej z pokolenia na pokolenie.

Mother, daughter, and granddaughter tell the tragic story of village Sochy where in 1943 Nazis murdered almost all of its inhabitants. The story which shaped their lives is the starting point to talk about the fear and trauma inherited from generation to generation.

Środa 20 listopada, 12:45 /Muzeum Kinematografii/,
Wednesday 20 November, 12:45 PM /Muzeum Kinematografii/
Czwartek 21 listopada, 17:00 + spotkanie z Natalią Koryncką-Gruz /Fabryka Sztuki/,
Thursday 21 November, 05:00 PM + Q&A /Fabryka Sztuki/


Martwa natura / Still Life in Lodz
reżyseria / directed by Sławomir Grünberg / 2019 / 76’ / Fundacja LOGTV Films Polska
Obraz, który wisiał w mieszkaniu przy Kilińskiego 41 przez ponad 75 lat, stał się niemym świadkiem losów kolejnych pokoleń mieszkańców. Troje bohaterów przyjeżdża do Łodzi, by zagłębić się w tę historię.

The painting that for almost 75 years hung in the apartment on 41 KIlinskiego Street, has become the silent witness to the stories of families that lived there. Three protagonists come to Lodz to delve into this story.

Wtorek 19 listopada, 15:30 + spotkanie ze Sławomirem Grünbergiem i bohaterami filmu /Fabryka Sztuki/,
Tuesday 19 November, 03:30 PM + Q&A /Fabryka Sztuki/
Czwartek 21 listopada, 14:30 /Muzeum Kinematografii/,
Thursday 21 November, 02:30 PM /Muzeum Kinematografii/


Martwy sezon / Dead Season
reżyseria / directed by Dagmara Drzazga / 2018 / 40’ / Telewizja Polska

Rafał Wojaczek to jeden z najważniejszych poetów powojennych, określany często mianem „polskiego Rimbauda”. Pił, okaleczał się, wywoływał liczne skandale, a jednocześnie dużo pisał. Jego tragiczna śmierć do dzisiaj pozostaje tajemnicą.

Rafal Wojaczek is one of the most important post-war poets, frequently called ‘Polish Rimbaud’. He drank, mutilated himself and created scandals but at the same time, he was a very prolific writer. His tragic death remains a mystery until this day.

Wtorek 19 listopada, 16:00 /Muzeum Kinematografii/,
Tuesday 19 November, 04:00 PM /Muzeum Kinematografii/
Czwartek 21 listopada, 10:15 + spotkanie z Dagmarą Drzazgą /Fabryka Sztuki/,
Thursday 21 November, 10:15 AM + Q&A /Fabryka Sztuki/


Mój kraj, taki piękny / My Country So Beautiful
reżyseria / directed by Grzegorz Paprzycki / 2019 / 30’ / Uniwersytet Śląski w Katowicach

Dokumentalny portret Polski, w której ścierają się dwie siły reprezentujące odmienne światopoglądy. Lewicowa wizja kraju naprzeciw homogenicznej Polski budowanej przez skrajną prawicę. Pośród tych ideologii – ludzie, walczący w imię własnych wartości i zasad.

A documentary portrait of Poland where two political strengths representing different worldviews clash. A leftist vision of the country against a homogeneous Poland built by far-right movements. Among those ideologies, people are fighting for their beliefs.

Wtorek 19 listopada, 15:30 /Muzeum Kinematografii/,
Tuesday 19 November, 03:30 PM /Muzeum Kinematografii/
Środa 20 listopada, 18:45 + spotkanie z Grzegorzem Paprzyckim /Fabryka Sztuki/,
Wednesday 20 November, 06:45 PM + Q&A /Fabryka Sztuki/


Na Górze Tyrryry / On the Top Tyrryry
reżyseria / directed by Renata Kijowska / 2019 / 60’ / TVN

Trzech niepełnosprawnych muzyków i dwóch „normalsów” tworzy rockowy zespół. Chcieliby zagrać koncert na wielkiej scenie – uda im się?

Three handicapped musicians and two ‘normals’ form a rock band. They dream of performing on a big stage – will they succeed?

Wtorek 19 listopada, 20:00 /Muzeum Kinematografii/,
Tuesday 19 November, 08:00 PM /Muzeum Kinematografii/
Piątek 22 listopada, 12:15 + spotkanie z Renatą Kijowską /Fabryka Sztuki/,
Friday 22 November, 12:15 PM + Q&A /Fabryka Sztuki/

 

Nasza mała Polska / Our Little Poland
reżyseria / directed by Matej Bobrik / 2019 / 70’ / Koi Studio

Co roku kilkanaścioro młodych Japończyków rozpoczyna studia na Wydziale Polonistyki Tokijskiego Uniwersytetu Studiów Zagranicznych. Jednym z obowiązkowych zadań studentów drugiego roku jest wystawienie sztuki teatralnej w języku polskim.

Every year a couple of Japanese youngsters decide to sign up for Polish Language and Culture Studies at the University of Tokyo. One of the compulsory tasks for second-year students is to stage a play in Polish.

Wtorek 19 listopada, 09:00 /Muzeum Kinematografii/,
Tuesday 19 November, 09:00 AM /Muzeum Kinematografii/
Środa 20 listopada, 14:15 + spotkanie z Michałem Stajniakiem, autorem zdjęć i Agnieszką Skalską, producentką /Fabryka Sztuki/,
Wednesday 20 November, 02:15 PM + Q&A /Fabryka Sztuki/


O zwierzętach i ludziach / Of Animals And Men
reżyseria / directed by Łukasz Czajka / 2019 / 70’ / Autograf Karol Wożbiński

Celem ogrodów zoologicznych jest ratowanie gatunków zagrożonych wyginięciem. Tę funkcję w przewrotny sposób realizowało w czasie II wojny światowej warszawskie zoo prowadzone przez państwa Żabińskich. Naziści część zwierząt zabili, a inne wywieźli do Rzeszy. Opuszczone stajenki, budki i woliery zajął gatunek najbardziej zagrożony, czyli człowiek.

The key aim of every zoological garden is to protect endangered species. The Warsaw zoo led by Mrs. and Mr. Zabinski fulfilled this role during World War II but most of the animals were killed or transported to the Third Reich. Empty zoo facilities became the home for the most endangered species – the man.

Wtorek 19 listopada, 11:30 /Muzeum Kinematografii/,
Tuesday 19 November, 11:30 AM /Muzeum Kinematografii/
Środa 20 listopada, 20:00 + spotkanie z Łukaszem Czajką /Fabryka Sztuki/,
Wednesday 20 November, 08:00 PM + Q&A /Fabryka Sztuki/

 

Odprawa / The Briefing
reżyseria / directed by Filip Drzewiecki / 2018 / 19’ / Studio Munka, SFP

Podczas letniego obozu praktyk medycznych grupa studentów bierze pod opiekę swoich pierwszych pacjentów. Szybko będą musieli dorosnąć do roli lekarza i zmierzyć się ze swoim powołaniem.

During a summer internship, a group of medical students has to deal with their first patients. They will be forced to grow into fully-fledged doctors and confront their vocation.

Wtorek 19 listopada, 21:00 /Muzeum Kinematografii/,
Tuesday 19 November, 09:00 PM /Muzeum Kinematografii/
Piątek 22 listopada, 14:00 + spotkanie z Filipem Drzewieckim /Fabryka Sztuki/,
Friday 22 November, 02:00 PM + Q&A /Fabryka Sztuki/


Połączeni / Connected
reżyseria / directed by Aleksandra Maciejczyk / 2018 / 18’ / PWSFTviT w Łodzi

Niewidomy Krzysztof i Wiola, jego żona, a zarazem przewodniczka, wybierają się na narty. Im wyżej wjeżdżają wyciągiem, tym więcej dowiadujemy się o ich życiu, mgła gęstnieje, a warunki stają się trudniejsze.

Blind Krzysztof goes skiing with Wiola who is his wife and guide. The higher they go in a chair lift, the more we learn about their life, the mist thickens and skiing conditions are changing.

Wtorek 19 listopada, 21:00 /Muzeum Kinematografii/,
Tuesday 19 November, 09:00 PM /Muzeum Kinematografii/
Środa 20 listopada, 09:00 + spotkanie z Aleksandrą Maciejczyk /Fabryka Sztuki/,
Wednesday 20 November, 09:00 PM + Q&A /Fabryka Sztuki/


Przerwana misja / Aborted Mission
reżyseria / directed by Petro Aleksowski / 2018 / 50’ / Amitall Agencja Filmowa

Dramatyczna historia dwóch okaleczonych fizycznie i psychicznie weteranów wojny w Afganistanie, starających się normalnie żyć, opowiedziana z punktu widzenia żołnierza i żony. Tomek chciałby wziąć udział w zawodowej walce kickbokserskiej, a Franek, po kilku próbach samobójczych, żyje wyłącznie dla dzieci.

A dramatic story of two physically and mentally wounded veterans of the war in Afghanistan trying to lead a normal life. Tomek would like to be a professional kickboxer. Franek, after a few suicidal attempts, lives only for his children.

Czwartek 21 listopada, 21:45 /Muzeum Kinematografii/,                                                                                                              Thursday 21 November, 09:45 PM /Muzeum Kinematografii/
Piątek 22 listopada, 10:45 + spotkanie z Petro Aleksowskim /Fabryka Sztuki/,
Friday 22 November, 10:45 AM + Q&A /Fabryka Sztuki/


Strawberry Boys / Strawberry Boys
reżyseria / directed by Michał Toczek / 2018 / 21’ / PWSFTviT w Łodzi

19-letni Hubert na co dzień pomaga rodzicom w gospodarstwie rolnym, zbierając truskawki. Po pracy komponuje muzykę i kręci teledyski, marząc o zostaniu gwiazdą disco-polo, tak jak jego ulubiony artysta Zenek Martyniuk.

19-year old Hubert helps his parents on a farm picking strawberries. After work he composes music and shoots music videos, dreaming of becoming a famous disco-polo star like his favourite artist Zenek Martyniuk.

Wtorek 19 listopada, 21:00 /Muzeum Kinematografii/,
Tuesday 19 November, 09:00 PM /Muzeum Kinematografii/
Środa 20 listopada, 09:00 + spotkanie z Michałem Toczkiem /Fabryka Sztuki/,
Wednesday 20 November, 09:00 PM + Q&A /Fabryka Sztuki/


Symfonia Fabryki Ursus / Symphony of the Ursus Factory
reżyseria / directed by Jasmina Wójcik / 2018 / 61’ / Wajda Studio

Fabryka Ursus była jednym z największych zakładów produkcji ciągników w Europie. Dziś hale świecą pustkami lub popadają w ruinę. Dziesiątki tysięcy biografii pracujących tu ludzi wyrzucono na śmietnik historii.

The Ursus factory used to be the greatest manufacturer of tractors in Europe. Today its buildings stand derelict and empty. Tens of thousands of biographies of people working here were thrown away.

Środa 20 listopada, 22:15 /Muzeum Kinematografii/,
Wednesday 20 November, 10:15 PM /Muzeum Kinematografii/
Czwartek 21 listopada, 09:00 /Fabryka Sztuki/,
Thursday 21 November, 09:00 AM /Fabryka Sztuki/

 

Tylko nie mów nikomu / Tell No One
reżyseria / directed by Tomasz Sekielski / 2019 / 121’ / Marek Sekielski

Głośny i wstrząsający dokument o pedofilii wśród polskich duchownych. Konfrontacje ofiar ze sprawcami zarejestrowane ukrytymi kamerami łączą się z opowieściami o tuszowaniu przestępstw przez przełożonych oraz o bezradności poszkodowanych w starciu z władzą kościelną.

Famous and shocking documentary about pedophilia among Polish clergy. Confrontations of victims and perpetrators recorded on hidden cameras merge with heartbreaking personal stories about victims’ helplessness in the face of almighty church authorities.

Środa 20 listopada, 14:00 /Muzeum Kinematografii/,
Wednesday 20 November, 02:00 PM /Muzeum Kinematografii/
Czwartek 21 listopada, 12:45 + spotkanie z Tomaszem Sekielskim i Markiem Sekielskim /Fabryka Sztuki/,
Thursday 21 November, 12:45 PM + Q&A /Fabryka Sztuki/


Warszawa: Miasto Podzielone / Warsaw: A City Divided
reżyseria / directed by Eric Bednarski / 2018 / 70’ / Pado Studio Film

Rok 1941. Młody Polak, ryzykując życiem, kręci amatorski film ukazujący rzeczywistość po obu stronach muru warszawskiego getta. Odnalezione po latach unikalne taśmy zostają zestawione ze wspomnieniami ocalałych z getta, mieszkańców Warszawy oraz opiniami historyków i architektów.

The year 1941. Risking his life a Polish amateur filmmaker shoots a film showing the reality on both sides of the Warsaw Ghetto. This never seen before footage is combined with memories of Ghetto survivors and comments from architects and urban historians.

Wtorek 19 listopada, 09:00 /Fabryka Sztuki/,
Tuesday 19 November, 09:00 AM /Fabryka Sztuki/
Piątek 22 listopada, 16:00 + spotkanie z Erikiem Bednarskim /Muzeum Kinematografii/,
Friday 22 November, 04:00 PM + Q&A /Muzeum Kinematografii/


Złota / Zlota St.
reżyseria / directed by Tomasz Knittel (2019), 84’ /Striktfilm/Omproductions/

Dom na Złotej, przytulony do ostatniego zachowanego fragmentu muru warszawskiego getta, zajmuje dziś wnuk przedwojennej właścicielki żydowskiego pochodzenia. Jego życie i wspomnienia o dawnych mieszkańcach, przeplatają się z losami dzisiejszych – 94-letniego emerytowanego księgowego Czesława, Ukrainki Inny czy Fadiego z dotkniętej wojną Syrii.

An old tenement house on Zlota St. adjacent to the fragment of the wall of Warsaw Ghetto is inhabited by the grandson of its pre-war Jewish owner. His life and memories of former and present tenants – 94-year-old retired accountant Czeslaw, Ukrainian Inna and Fadi from war-torn Syria – form a captivating story.

Wtorek 19 listopada, 10:30 /Fabryka Sztuki/,
Tuesday 19 November, 10:30 AM /Fabryka Sztuki/
Piątek 22 listopada, 17:45 + spotkanie z Tomaszem Knittelem /Muzeum Kinematografii/,
Friday 22 November, 05:45 PM + Q&A /Muzeum Kinematografii/


Życie nr 2 / Life, take 2
reżyseria / directed by Krzysztof Włostowski / 2019 / 30’ / Kamila Pyzel-Włostowska Kamkardo

Zapis osobistych przeżyć i emocji reżysera, na co dzień operatora pracującego w telewizji, który zarejestrował swój sześciotygodniowy pobyt w Klinice Hematologii, podczas którego oczekiwał na przeszczep szpiku.

The director, working as a camera operator on television, registered his six-week stay at Haematology Clinic and all of his feelings while he was awaiting hematopoietic stem cell transplantation.

Wtorek 19 listopada, 12:00 + spotkanie z Krzysztofem Włostowskim /Fabryka Sztuki/,
Tuesday 19 November, 12:00 + Q&A /Fabryka Sztuki/
Środa 20 listopada, 16:10 /Muzeum Kinematografii/,
Wednesday 20 November, 04:10 PM /Muzeum Kinematografii/